Referat

Hvad er et referat:

Et referat er en kort og loyal gengivelse af tekstens indhold.

Hvad skal referatet bruges til:

Referatet er første-behandling af teksten efter læsningen. Her opsummerer du det, du lige har læst.

Hvordan laver man et referat:

Opdel teksten i scener, d.v.s. små afsnit. En scene foregår som regel samme sted, på samme tid og med de samme personer. Giv hvert afsnit en overskrift og et nummer.

            Læg teksten væk og bug kun din liste med overskrifter som støtte for hukommelsen, fortæl eller skriv så.

Teknisk:

Referatet skal være i nutid (præsens).

Referatet skal være i 3. person (han, hun, den, det)

Referatet må aldrig indeholde citater fra teksten.

Referatet skal være objektivt, d.v.s. det må ikke indeholde dine fortolkninger (svært at overholde, men forsøg!).

Referatet må ikke være farvet af forfatterens sprogbrug. Brug dine egne ord

Referatet skal være kort.

Opsummering:

Referatet skal ikke være en genfortælling af teksten, det skal ikke give en oplevelse, som kan stå i stedet for teksten. På den anden side skal en læser/tilhører kunne følge med uden at kende teksten.

Perspektiv:

Referatet danner grundlag for kompositionen, d.v.s. tekstens opbygning. De små afsnit kobles sammen til hovedafsnit.